Tänk att vara den entreprenör som redan i partneringupphandlingen sticker ut och ger beställaren en härlig känsla i hela kroppen. Vilka effekter och ringar på vattnet tror du att en sådan kundupplevelse kan ge?

Tjänster partnering - för entreprenörer

Alla entreprenörer är olika med unika nulägen och önskade lägen för partnering och sin partneringaffär. Alla entreprenörer har en önskan gemensamt - de vill utveckla sin affär för att kunna vinna de partneringupphandlingar de deltar i. Här kan MM Commitment, genom sin kompetens och sina erfarenheter av partnering, bidra till att stärka team och verksamhet. Vi startar i ert nuläge för partnering och tar viktiga kliv framåt för att ni, utifrån era förutsättningar, ska kunna leverera den bästa möjliga upplevelsen för beställaren. 


Jag kan bland annat stötta dig som entreprenör med: 

 • processledning av partneringanbud,
 • ledarskaps- och teamutveckling samt kulturbyggande aktiviteter för partnering på riktigt,
 • utveckling av partneringerbjudande (strategi, tonalitet, budskap, texter och modeller),
 • förberedelser och träning inför anbudspresentation
 • och kommunikationscoachning. 


Allt hänger liksom ihop för att genom partnering kunna utforma en genuin kundupplevelse som skapar tillit och förtroende.


Med MM Commitment som partner i nästa partneringupphandling stärker ni teamkänslan och tryggheten hos er själva, höjer kvaliteten på anbudet och skapar ett större upplevt värde för kund. Tänk att vara den entreprenör som redan i partneringupphandlingen sticker ut och ger beställaren en härlig känsla i hela kroppen. Vilka effekter och ringar på vattnet tror du att en sådan kundupplevelse kan ge?


Jag har välbeprövade metodiker och verktyg för samtliga steg i anbudsprocessen för partnering, som något förenklad visualiseras nedan.  


Hur kan jag hjälpa er att stärka er själva, ert erbjudande och bli den partner som beställaren vill jobba med i partnering? Var i processen behöver ni bli starkare för att värdet för kund ska bli så stort som möjligt redan i anbudsskedet? 

Anbudsprocessen - 10 steg mot den bästa kundupplevelsen i partnering

Anbud partnering process

Förslag på hur vi kan samarbeta inom partnering

Hela anbudsprocessen för partnering

Vad skulle hända om vi genomför processen på riktigt med processledning och utveckling av individer, team, verksamhet och partneringanbud?

Ni får tillgång till MM Commitments hela register av kompetenser (kommunikation, coachning, ledarskaps- och teamutveckling) samt bolagets kompletta process för partneringanbud. Processen baseras på flera års erfarenhet som partneringledare och lärdomar från olika typer av partneringanbud inom både bygg och anläggnig.


Tillsammans hittar vi nycklarna till den kundupplevelse som träffar beställaren mitt i hjärtat. Det skapar förtroende och tillit. 


Detta förutsätter: 

- hög delaktighet och ett genuint engagemang från oss båda under hela anbudsprocessen. 

- ett öppet delande av kundförståelse, arbetssätt och den värdegrund, som vi behöver dela i anbudsteamet.

- involvering av MM Commitment i tidigt skede. 

- transparens, tillit och ett stort förtroende oss emellan.


>> Läs om hur ett partneringanbud är storytelling i sin ädlaste form.

Text, korrektur och modeller till partneringanbud

Hur kan min kompetens inom partnering och kommunikation effektivt stärka ert erbjudande till beställaren?

MM Commitment kan coacha och stötta er till en mer kraftfull kommunikation. Jag blir ert anbudsteams kreativa och stärkande bollplank för att utveckla befintliga texter och modeller mot en bättre kundupplevelse. 

Coachning inför anbudspresentation

Hur tränar vi teamet inför en anbudspresentation?

Det är olika eftersom varje individ, anbudsteam och beställare är unika. Fördelen om ni anlitar MM Commitment är att jag har gjort det väldigt många gånger och varje gång på olika sätt med kundupplevlesen i centrum. Resultatet  har alltid blivit höga poäng, ofta med full pott på individnivå. 


>> Läs om en specifik presentationsträning, efter vilken teamet gjorde gemensam succé. 

Workshops som stärker er i olika delar av anbudsprocessen

Vad behöver ni förbättra?

Exempel på workshops: 

 • Hitta anbudets röda tråd
 • Kundupplevelse - vad är det? Hur skapar vi den bästa?
 • Omvandla kundförståelse till ett attraktivt erbjudande och en kundupplevelse utöver det vanliga
 • Bli ett effektfullt anbudsteam
 • Kommunikation (storytelling, text och bild)
 • Anbudsprocessen - så funkar den i praktiken
 • Så gör vi våra värderingar som vi berättar om

Projektstöd - kommunikation, hållbarhet och hälsa

MM Commitment kan utbilda din organisation/ditt projekt i de Globala målen samt stötta vid en integrering av dem i verksamheten.


Jag genomför också kundanpassade och kulturstärkande temperaturmätningar för hållbara individer och team och kan ta tempen på verksamheten/projektet med djupintervjuer.


>> Läs mer om mitt erbjudande inom kommunikation

>> Läs mer om mitt erbjudande inom hållbarhet & hälsa

Etik och sekretess för vårt samarbete i partnering

 • Jag stöttar givetvis bara en entreprenör per partneringupphandling.
 • Från mitt håll råder full sekretess. Jag sprider aldrig ett partneringanbud eller annan affärskritisk information vidare utanför anbudsgruppen.
 • Varje partneringanbud är unikt och utgår alltid från den entreprenör jag samarbetar med. Det är entreprenörens nuläge i partnering som skapar förutsättningarna för vårt gemensamma utvecklingsarbete.
 • Jag frånsäger mig alla rättigheter att använda anbudsinnehåll (texter, arbetssätt, modeller etc) i andra sammanhang och partneringanbud.
 • Om ni vill kan vi skriva ett sekretessaval.